Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Α ΄ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ (ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡ. ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ Δ. ΔΡΑΜΑΣ “

Τρίτη, 13 Απριλίου 2021
image_print