Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

α) έγκριση της σύναψης σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Δράμας και Δοξάτου για την υποστήριξη άσκησης αρμοδιότητας της αποκομιδής και μεταφοράς των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του Δήμου Δοξάτου, β) έγκριση των όρων του συνημμένου σχεδίου της σύμβασης, γ) Ορισμός δύο (2) εκπροσώπων του Δήμου Δράμας με τους αναπληρωτές τους, ως μελών του Δήμου Δράμας στο Όργανο Παρακολούθησης Εφαρμογής των Όρων της Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 7 του σχεδίου της Σύμβασης

Πέμπτη, 22 Νοέμβριος 2018
image_print