Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΑΑΥ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ»

Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου 2021
image_print