Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου επί της Αγίας Βαρβάρας 11 (ΕΡΓΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Α.Τ.Ε.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 του Ν. 4795/2021

Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2021
image_print