Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου επί της Γ. Σταύρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 του Ν. 4795/2021 (Μιχαλούδη Ευαγγελία)

Τρίτη, 3 Αυγούστου 2021
image_print