Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου επί της Γ. Σταύρου & Συγγρού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1080/80 & του άρθρου 60 του Ν. 4795/2021

Παρασκευή, 2 Ιουλίου 2021
image_print