Άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου επί της Γ. Σταύρου & Συγγρού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 4688/2020