1

Άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου επί της Ναυαρίνου 14, Δράμα