Άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου επί της πλατείας της οδού Μ. Λιτίτσης Νικοδήμου 9 , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 4688/2020