1

Άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων επί της Αμύντα 21, Δράμα(Ανδρεάδη Χρήστου)