1

ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 03/2016 – ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΡΒΑΣΕΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ, ΔΟΜΗΣΗΣ, ΟΓΚΟΥ ΤΗΣ 1236/1980 Ο.Α.