Δ/νση Δόμησης

ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 05/2016 – ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΡΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ Η-Χ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 9/1999 Ο.Α.

Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2016
image_print