Δ/νση Δόμησης

ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 09/2017 – ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΠΟΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΒΙΟΜΑΖΑ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΞΥΛΟΤΕΜΑΧΙΔΙΩΝ .

Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2017
image_print