Δ/νση Δόμησης

ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 12/2017 “ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΡΕΗΚΑΠ Α.Ε.”, – 2η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ: Αλλαγή μελετών κτιρίου G1, Προσθήκη νέου μεταλλικού κτιρίου (D5), διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου

Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2019
image_print