Δ/νση Δόμησης

ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 14/2018- ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΟΙΚΙΑΣ ΩΣ ΠΤΟΣ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΥΤΗΝ, ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗΣ Σ.Κ. ΚΑΙ ΥΨΟΥΣ

Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018
image_print