Δ/νση Δόμησης

ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 42/2018: «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ 49.781,16 Τ.Μ.»

Τρίτη, 12 Ιούνιος 2018
image_print