Δ/νση Δόμησης

ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 48/2018 – ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠ ‘ ΑΡ.382/1998 ΟΙΚ.ΑΔΕΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΕΓΗΣ

Τετάρτη, 11 Ιούλιος 2018
image_print