Δ/νση Δόμησης

ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 51/2018: «Α) ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΡΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 892/81 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ, Β) ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, Γ) ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ), Δ) ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥ ΟΡΟΦΟΥ, Ε) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ,ΣΤ) ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΟΡΟΦΟΥ, Ζ) ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΟΡΟΦΟ (ΠΡΩΗΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΤΑΡΙΩΝ).»

Τρίτη, 17 Ιούλιος 2018
image_print