Δ/νση Δόμησης

ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 55/2018 – ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΡΒΑΣΕΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΑΡ.1496 (ΒΑΣΕΙ Ν.4495/2017)

Τρίτη, 24 Ιούλιος 2018
image_print