Δ/νση Δόμησης

ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 57/2014 – “ΙΣΟΓΕΙΑ ΞΥΛΙΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ” – 2η ΑΝΑΘ.: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2018
image_print