ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 61/2018: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ»