Δ/νση Δόμησης

ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 69/2017 – «ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΡΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 93/1995 Ο.Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΣΚ, ΣΔ, ΣΟ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΕΓΩΝ & ΣΚΟΝΟΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ», (Α’ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ)

Τετάρτη, 27 Ιούνιος 2018
image_print