Δ/νση Δόμησης

ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 73/2018 -ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΤΕΓΗ & ΙΣΟΓΕΙΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ – ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ

Παρασκευή, 14 Σεπτέμβριος 2018
image_print