Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

άδεια τοποθέτησης ενός κάδου συλλογής υλικών καθαίρεσης (μπάζων) διαστάσεων διαστάσεων 4,00μ μήκος x 1,00μ πλάτος και εμβαδού 4,00 μ2 επί της Θερμοπυλών 31 στη Δράμα .

Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2020
image_print