Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Αδυναμία εφαρμογής της απόφασης ΔΣ 19/2022 περί έγκρισης ή μη κοπής δένδρων επί του πεζόδρομου μεταξύ των οδών Καραϊσκάκη και Κολοκοτρώνη

Παρασκευή, 8 Απριλίου 2022
image_print