Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Ακύρωση της με αρ. 689/2018 απόφασης Δ.Σ. και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για την πράξη με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας

Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2019
image_print