Αλλαγή χρήσης του οικοπέδου επί της οδού Βοραζάνη πίσω από την Στρατιωτική λέσχη, σε αποκλειστικό χώρο ελεύθερης στάθμευσης δικύκλων, μηχανών και ποδηλάτων και ανάλογης διαμόρφωσης του χώρου