Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Αλλαγή επωνυμίας λογαριασμού ΔΕΗ του Δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Νικοτσάρα που η λειτουργία του έχει ανασταλεί

Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2018
image_print