ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΤΗΣ ΣΙΝΤΕΛΝΙΚΩΦ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΕ ΜΠΑΛΛΑ