Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης

Αλλαγή επωνύμου του Τσουγκουζίδη Λεόντιου του Παύλου και της Μαρίας σε Παυλίδης

Τρίτη, 6 Οκτώβριος 2015
image_print