Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης

Αλλαγή επωνύμου του Τσουγκουζίδη Παύλου του Λεόντιου και της Θέκλας σε Παλίδης

Τρίτη, 6 Οκτώβριος 2015
image_print