1

Αλλαγή του τρόπου εισαγωγής αρχείου εισπράξεων από λογισμικό genesis σε λογισμικό odeon, για τις ανάγκες του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας.