Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Αμοιβές τεχνικών- Δέσμευση πιστώσεων για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στο Δ.Δράμας.

Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2024
image_print