Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΜΟΙΒΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2021

Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2021
image_print