Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΑΜΟΙΒΗ ΕΛΕΓΚΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΚΑΤ΄ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ” ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2016
image_print