Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΜΟΙΒΗ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021( ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗ)

Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2021
image_print