Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΜΟΙΒΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΡΗΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 01-01-2020 ΕΩΣ 06-02-2020(ΤΕΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)

Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2020
image_print