Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΜΟΙΒΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΡΗΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ κλπ ΜΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ – ΜΑΙΟΥ 2021

Πέμπτη, 3 Ιουνίου 2021
image_print