Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ Δ.ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 (ΧΡΗΣΗ 2019) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 33325/01-11-2019 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2022
image_print