Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Αμοιβή συμβούλου για μελέτη δράσεων – προετοιμασία φακέλου υποβολής πρότσης ψηφιακού μετασχηματισμού των ΟΤΑ.Πολυετής υποχρέωση ποσού 11.160,00€ στο έτος 2023.

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2023
image_print