Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΑΝΣΕΡΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΣΤΟ ΚΗΦΗ ( (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ)

Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2021
image_print