Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΠΟ 01-01/2015 ΕΩΣ 31-12-2015 ,01-06-2016 ΕΩΣ 31/12/2016, 01-01-2017 ΕΩΣ 08-03-2017 ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Α/179/2016.

Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021
image_print