Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΠΌ 01-01-2021 ΕΩΣ 31-01-2021

Τρίτη, 2 Μάρτιος 2021
image_print