Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Μ.Κ. ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.(συν.8 ατ.)

Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2020
image_print