1

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ (ΓΚΛΑΒΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΠΟ 26-07-2022 ΕΩΣ 31-07-2022 & ΧΑΜΠΑΤΖΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΠΟ 13-07-2022 ΕΩΣ 31-07-2022)