Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Τρίτη, 2 Μαΐου 2023
image_print