1

Ανακατασκευή- εκσυγχρονισμός Δημοτικού Σταδίου ( Εθνικό) Δήμου Δράμας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)