Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Ανακατασκευή, επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων Κοινότητας Δράμας (1ου, 2ου Δημοτικού Σχολείου, 6ου Γυμνασίου Δράμας, παλαιού Δημοτικού Σχολείου Ν. Αμισού και 7ου Δημοτικού Σχολείου Δράμας) .Πολυετής υποχρέωση με δέσμευση ποσού στο έτος 2023 200.000

Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2023
image_print