Ανακοίνωση για πρόσληψη εφτά (7) ατόμων στο Κέντρο Νεότητας Γεώργιος Παρασίδης του Δήμου Δράμας