Οικονομική Επιτροπή

Ανακήρυξη προσωρινoύ αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Δράμα»

Παρασκευή, 22 Ιούνιος 2018
image_print